Word List English - Unit 1 - Of Course!

Number of words: 318

toegang krijgen totaccess
luchtvaart-aeronautical
verwachtento anticipate,
geschoktappalled
doelaspiration
aanwezigheidattendance
bungelento dangle,
verstrikkento ensnare,
hongersnoodfamine
haalbaarheidfeasibility
wereldwijde verspreidingglobalisation
redelijklegitimate
dreigingmenace
desalnieteminnevertheless
kijk opperception of
verschijnsel, fenomeenphenomenon
hervattento resume,
onthullento reveal,
scheppento scoop,
ruig(harig)shaggy
ronddraaiento swirl,
roddelbladtabloid
deviceapparaat
limitationbeperking,
sourcebron
to quoteciteren,
scuba divingdiepzeeduiken, onderwaterzwemmen
to continuedoorgaan
to floatdrijven
to face a challengeeen uitdaging aangaan
vastenorm
based ongebaseerd op
to witnessgetuige zijn van
harbourhaven
fencehek
amounthoeveelheid
to involveinhouden, betekenen
impactinvloed, impact
knowledgekennis
chainketen
charityliefdadigheid
rudelomp, onbeleefd
surroundedomringd
in spite ofondanks
uncommonongebruikelijk
designontwerp
surfaceoppervlak
to focusrichten
damagingschadelijk
to swallow(in)slikken
foundationstichting,
Pacific OceanStille Oceaan
currentstroom
engineeringtechniek
scepticaltwijfelend
eventuallyuiteindelijk
inventionuitvinding
pollutionvervuiling
to appreciatewaarderen
likelywaarschijnlijk
tapwaterkraan
as well aszowel als
jaarlijksannually
aantrekkingskrachtappeal
aanwezigeattendee
opvangcapaciteitcapacity
tegemoetkomen aanto cater to
tillento elevate
beginnen aanto embark on
gelijk aanequivalent to
uitweiden over, ingaan opto expand on
deel uitmaken vanfeature on
aanhangfollowing
nerdachtiggeeky
in overeenstemming met, volgensin accordance with
belachelijk makento mock
impuls, energiemomentum
lucratief, winstgevendprofitable
bij elkaar harkenraking in
inkomstenrevenue
mijdento shun
op dezelfde maniersimilarly
slechtssolely
ruimspacious
menigtethrong
getuigen vanis a testament to
zeer gemeenvicious
to meet demandaan de vraag voldoen
to encourageaanmoedigen
to assumeaannemen, veronderstellen
to urgeaansporen
exhaustingafmattend
as a result of thatals gevolg daarvan
to cheatbedriegen
celebrityberoemdheid
professionberoep
similar tobijna hetzelfde als, soortgelijk
to citeciteren
conventioncongres
howeverechter
hugeenorm
attitudehouding
empireimperium
to line upin de rij staan
to enablein staat stellen
indeedinderdaad
impactinvloed
life-sizelevensgroot
venuelocatie
majoritymeerderheid
extentomvang
harmlessongevaarlijk
to persuadeoverhalen
attemptpoging
to gathersamenkomen
harmfulschadelijk
to go viralzich snel verspreiden via internet
to cheertoejuichen
to expanduitbreiden
sold-outuitverkocht
made-upverzonnen
establishvestigen
to profit fromvoordeel hebben van
likelihoodwaarschijnlijkheid
to wanderzwerven
pleiten voorto advocate
strevento aspire
groep (mensen)bunch of people
bevestigingconfirmation
omstreden, contraversieelcontroversial
ontlenen aanto derive from
verslechterento deteriorate
toegewijddevoted
ontheemddisplaced
inlevingsvermogenempathy
zelfredzaamheidempowerment
afgezantenvoy
geldmiddelenfunds
erfgenaam, erfgenameheir(ess)
vernederendhumbling
onlosmakendinextricably
tussenbeide komento intervene
wetgeverlegislator
benarde positie, situatieplight
aannemento presume
vooringenomen ideestereotype
strevento strive
voorstedelijk, in een voorstadsuburban
to approach(be)naderen
15-year-old15-jarige
declineachteruitgang
occasionallyaf en toe
primary schoolbasisschool
rewardbeloning
to judgebeoordelen
to achievebereiken
to be involved inbetrokken zijn bij
to claimbeweren
to admirebewonderen
to turn out to beblijken (te zijn)
previouslydaarvoor, voorheen
participationdeelname
things that matterdingen die ertoe doen
by means ofdoor middel van
an end in itselfeen doel op zich
propertyeigendom
behaviourgedrag
to have in commongemeen hebben
touchedgeroerd
gendergeslacht
rootedgeworteld
signaturehandtekening
to recogniseherkennen
effortinspanning
to have a sayinspraak hebben
to reach your goalinspraak hebben
disadvantagenadeel
on behalf ofnamens
gossiproddel
increasetoename
to increasetoenemen
remoteafgelegen, ver
refugeevluchteling
advantagevoordeel
binvuilnisbak
krijgento acquire
bovendienadditionally
aansprekento adress
invloed hebben opto affect,
liefdadigheids-charitable
goedkeuringconsent
weerleggen, tegengaan, tegensprekento counter
beperking, handicapdisability
bestrijdento dispute
onderscheid maken, onderscheidento distinguish
uitgebreidelaborate
dieper ingaan opto elaborate
verankerdembedded
handhavento enforce
vermeerderento gain
uitvoerento implement
waarnemen, ziento perceive
stropento poach
bij elkaar komen (om iets door te drukken)to rally
zich verzetten tegento resist
duurzaamsustainable
slagtandtusk
geldigvalid
to announceaankondigen
rewardingde moeite waard
decadedecennium
shiftdienst
veterinariandierenarts
throughoutdoor heel
to insisterop aandringen/staan
injuredgewond
large-scalegrootschalig
recoveryherstel
Duchesshertogin
The CommonwealthHet Britse Gemenebest
to facehet hoofd bieden aan
to proposehuwelijksaanzoek doen
annualjaarlijks
to complainklagen
matterkwestie
long-termlange termijn
thoughlastig
slightlicht, klein
conservationnatuurbehoud
rhinoneushoorn
accommodationonderdak, verblijf
underestimateonderschatten
causeoorzaak
rangerparkwachter
localplaatselijk
numeroustalrijk
crewteam, bemanning
todaytegenwoordig
to raiseverhogen
removalverwijdering
in particularvooral
proposalvoorstel (formeel)
to volunteervrijwillig iets doen
valuewaarde
lousywaardeloos
norms and valuesnormen en waarden
globalwereld-
spokesmanwoordvoerder
to whinezeuren
to imaginezich voorstellen, verbeelden
geprezenacclaimed
erkennenacknowledge
gunstigbeneficial
toewijdingdedication
tevoorschijn komento emerge
(met uitsterven) bedreigdendangered
uitstervingextinction
wijlenlate
bovendienmoreover
verteller (in een boek, film)narrator
opmerkelijknotable
aanwijzingprompt
ertoe brengento prompt
gebied (van activiteit, belangstelling)realm
zich herinnerento recall
weergevento reflect
zich verhouden totto relate to
kwalijk nemento resent
academischscholarly
soortspecies
echtgenoot, echtgenotespouse
(op)schrikkento startle
indienento submit
saaitedious
geboeid zijn door, in beslag genomen zijn doorto be absorbed in
apart frombehalve, afgezien van
exceptbehalve, uitgezonderd
needbehoefte
to consist ofbestaan uit
to confirmbevestigen
awarenessbewustzijn
to contribute tobijdragen aan
in additionbovendien
fuelbrandstof
to participate indeelnemen aan
passionate aboutdol op
outlineeen in hoofdlijnen uitgewerkt overzicht
drafteerste versie, kladversie
selfishegoistisch
to breedfokken
eventgebeurtenis
communitygemeenschap
from scratchhelemaal opnieuw
consideringin overweging nemend
to raiseinzamelen
child labourkinderarbeid
in shortkortom
vulnerablekwetsbaar
burdenlast
prime ministerminister-president
in the first placeop de eerste plaats
achievementprestatie
to rescueredden
to aim atrichten op
wealthrijkdom
dedicated tospeciaal belast met
what's moresterker nog
to foundstichten
countlesstalloos
finallyten slotte
runner-uptweede plaats van iemand in een wedstrijd
outstandinguitstekend
to battlevechten tegen
to spreadverspreiden
neglectverwaarlozing
What makes you tick?Wat is je drijfveer?
to care forzorgen voor
oxygenzuurstof