Word List Latijn Les 31

Number of words: 25

koopmanmercator, mercatores,
(mee)brengenaffere
wonderlijk, bijzondermirus, -a, -um
groottemagnitudo, -dines
koe, rundbos, bovis
slaan oppulsare
hinnikenhinnire
dertientrecedim
talenttalentum
dragen, brengen, verdragenferre
onderbrekeninterpellare
temmendomare
als niet, behalvenisi
bestijgen, klimmen (op)ascendere
neergooien, afwerpendeicere, deicio
gelijk(waardig), opgewassen tegenpar, par-
uitlachenderidere
fluisterensusurrare
teugels aanhalenhabenas premere
enatque
stapvoetspedetemptim
belovenpromittere
koningschap, koninkrijkregnum
geschiktaptus, -a, -um
zoeken, vragen, proberen te bereiken, aanvallenpetere